2. Erfaringsoverføring og nytten av dette

I denne delen skal vi se på erfaringsoverføring, som er en viktig del av likepersonsarbeidet. Vi skal se på hvordan du kan være en god samtalepartner, hvordan du kan bruke dine egenskaper og erfaringer på en best mulig måte uten å være ekspert eller behandler.
Start video

Alle skal ikke være likepersoner

Hvordan har du plassert det du har opplevd av vonde og vanskelige ting?

Dersom du har det veldig vanskelig selv, skal du ikke være likeperson. Det er ditt ansvar å gi beskjed om dette til organisasjonen. Det er ditt ansvar å vite om du kan være en god likeperson, eller om du skal be om en pause. Dette er også noe du kan diskutere med din likepersonskontakt.

Erfaringsoverføring

Refleksjonsspørsmål

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer