1. Hva er en likeperson og hva er likepersonsarbeid?

I denne delen vil du få en introduksjon til hva likepersonsarbeid er, hva det innebærer å være en likeperson, hva kravene til en likeperson er, og hvordan likepersonsarbeidet organiseres i autismeforeningen.
Start video

Hva er en likeperson?

En likeperson er en person som selv har en diagnose eller er pårørende. Likepersonen gir informasjon og veiledning, slik at den andre kan ta egne valg utfra egen situasjon og virkelighet. Likepersonen er ikke fagperson, og gir derfor ikke medisinske eller juridiske råd. Det er viktig at man som likeperson viser interesse for den andre og det dere snakker om og tar opplevelsene og erfaringene til den andre på alvor selv om den er annerledes enn ens egne. Å møte noen som har gått veien før en kan ha stor betydning.

Taushetsplikt

Refleksjonsspørsmål

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer