World Autism Awareness Day 2. april

FN markerer hvert år World Autism Awareness Day 2. april. Temaet for årets markering er:

«Assisterende teknologi, Aktiv deltagelse»

Eksperter og selvadvokater vil diskutere disse temaene i FN:

  • Internett og digitale samfunn: Lik tilgang for alle
  • Selvstendige liv: Bruk av assisterende teknologi og mer
  • Utdanning og arbeid: Kommunikasjon og eksekutiv
  • Telemedisin: Åpne dørene til helsetjenester
  • Retten til å bli hørt: Politisk deltakelse og fremming av rettigheter

Dette er ikke tilstrekkelig reflektert i dagens politikk i Norge.

I forbindelse med World Autism Awareness Day, lanserer også Autism Europe, (som Autismeforeningen i Norge er en del av), en ny kampanje:

«En ny dynamikk for autisme»

Mål 1: Skape en global bevissthet om autisme i samfunnet, og fremme bedre forståelse for hvordan man bedre kan støtte og inkludere personer med autisme.

Mål 2: Heve bevisstgjøringen hos beslutningstakerne, og be dem støtte tiltak som kan fjerne barrierer som personer med autisme støter på.

Mål 3: Brobygging, tiltak mellom EU og nasjonale aktører, som til sist vil gi stemme til og promoter interessene og rettighetene til personer med autisme

De viktigste budskapene er:

  • Rundt 1 % av befolkningen er på autismespekteret. Det vil si at det pr.01.01.19 er rundt 53.282 personer med autisme i Norge. Mange av disse er ikke diagnostisert. Deler av landet mangler utstrakt diagnostisk kompetanse, så det reelle tallet er sannsynligvis høyere.
  • I 2019 er det mange som kjenner til autisme, men mer må bli gjort for å skape reell forståelse og støtte i samfunnet. Daglig opplever personer med autisme diskriminering og bruk av tvang.
  • Vi trenger en helhetlig helseplan for å redusere helsemessige skjevheter i hele Europa.
  • Selv om vi alle er forskjellige, er vi sammen i vår diversitet.
  • EU ledere og norske politikere bør forstå behovene og prioriteringene til personer med autisme, og støtte tiltak som fører til full inkludering i samfunnet.

Med vennlig hilsen

Trude Stenhammer
Fagkonsulent/consultant
Autismeforeningen i Norge/Autism Society Norway