VIMO: VIDEOMODELLERING AV SOSIALE FERDIGHEITER

Helse Fonna har med midler fra Extrastiftelsen og Autismeforeningen som søkerorganisasjon produsert videomodelleringsfilmar som skildrar spesifikke sosiale ferdigheiter, og utvikla eit design på «ViMo» App/programvare for sosial ferdigheitstrening. 

Les mer her