Viktig melding !

Interesseorganisasjoner står samlet og ber Stavanger-politikerne om å endre SFO til SFA (skolefritidsavlastning) fra 5.-10. klasse. Som avlastningstilbud vil SFA være uten foreldrebetaling, i motsetning til SFO i dag.

Etter 4. trinn, når ordinær SFO avsluttes, forsvinner i praksis frivilligheten ved ordningen for foreldre med funksjonshemmede barn. De trenger dette tilbudet for å kunne stå i jobben sin. Og de fleste barna trenger tilbudet fordi det er deres eneste sosiale arena utenom familien.

I dag må foreldre til funksjonshemmede betale for SFO i seks år etter ordinær SFO. Fra 8.-10. trinn er hjemmelsgrunnlaget for å kreve foreldrebetaling tvilsomt.

For elever i videregående skole er det allerede et SFA-tilbud i regi av kommunen.

Randaberg har SFA, Sola, Sandnes og Karmøy har SFO uten foreldrebetaling fra 5.-10. trinn. Andre storbyer, som Trondheim og Oslo, har også betalingsfritak.

Dagens system rammer foreldre til funksjonshemmede hardt og urettferdig, og vi ber derfor om at nåværende ordning endres til SFA i budsjett for 2018.

Vi inviterer til dialog om hvordan dette kan løses best mulig.

Med vennlig hilsen

Inger Skjold og Siv Kristin Rege Autismeforeningen i Norge, Rogaland fylkeslag

Gunn Kathrin Sjursæther Ups & Downs Rogaland

Vibeke Refsnes Hansen Handikappede Barns Foreldreforening Rogaland

Mia Koch og Laila Elisabeth Pedersen Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rogaland