Dette gjør vi

Vestfold fylkeslag ble stiftet i 1972, og er med dette Norges eldste fylkeslag. Vi har i dag medlemmer fra Larvik i sør til Sande i nord.

Noen å snakke med?

Den viktigste oppgaven for Vestfold fylkeslag
er å gjøre hverdagen enklere for våre medlemmer og deres familier.

Våre likepersoner er kurset i å gjennomføre samtaler .
Du kan komme i kontakt med våre andre likepersoner ved å ringe telefon
90568966 eller 9796 8782

Vi jobber mye interessepolitisk, da dette er en av de viktigste måtene å kunne påvirke hverdagen til de som er berørt av autisme.

Vi har flere brukerrepresentanter i:
– Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i både fylket og  kommuner.
– Nav  fylke og kommuner.
– helseforetak.
– Og i diverse prosjekter og utvalg.

Dersom du kunne tenke deg å bli brukerrepresentant i din kommune, så ta kontakt med oss, slik at dere som ønsker kan komme på kurs og få opplæring.

Følg med på facebook siden vår: autismeforeningen Vestfold Fylkeslag. Her legger vi ut arrangement som vi arrangerer, eller her på hjemmesiden vår.

Top