Individuell plan og individuell opplæringsplan

Ny veileder fra helsedirektoratet om rehabilitering,habilitering,individuell plan og koordinator

Ny veileder fra helsedirektoratet om rehabilitering,habilitering,individuell plan og koordinator

Helsedirektoratet har nå laget en ny veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Målet med veilederen er at den skal hjelpe ledere og fagfolk til å arbeide bedre sammen om rehabilitering, habilitering,læring og mestring og koordinering. Helsedirektoratet ønsker å bidra til felles forståelse og enhetlig veiledning om sentrale spørsmål både knyttet til innhold i […]

Read More →

Read More →

Top