Helse og omsorg

Viktigheten av et stabilt tilbud til personer med autisme

Viktigheten av et stabilt tilbud til personer med autisme

Personer med autisme har et omfattende behov for stabilitet og forutsigbarhet i hverdagen. Den ekstraordinære situasjonen nå med omfattende nedstengning av offentlige tilbud er for mange svært krevende og kan medføre betydelige problemer for både brukere og pårørende. Bortfall av hverdagens rutiner kan være svært ødeleggende for autistiske individers fungering, også på lang sikt. Evner […]

Read More →

Read More →

PRESSEMELDING

PRESSEMELDING

Frykter nedleggelse av Glenne regionale senter for Autisme Frykter nedleggelse av Glenne regionale senter for autisme før NOU Autisme og Tourettes- utvalget har kommet med sin instilling. Autismeforeningen i Norge, Vestfold fylkeslag, er svært bekymret for konsekvensene av de planlagte endringene i organisering og drift av Glenne Regionale senter for autisme. Glenne skal sørge for […]

Read More →

Read More →

Konferanse om autismespekterforstyrrelse,hørselsnedsettelse og psykisk helse

Konferanse om autismespekterforstyrrelse,hørselsnedsettelse og psykisk helse

Signo skole og kompetansesenter inviterer til fagkonferanse om autismespekterforstyrrelser, hørselsnedsettelse og psykisk helse. Program, innhold og workshops: Autismespekterforstyrrelser og hørselsnedsettelse er krevende hver for seg. Når dette opptrer sammen, gir det store utfordringer på mange utviklingsområder. Kurset vil fokusere på hvordan vi kan forstå og tilrettelegge for gode livs- og utviklingsbetingelser for personer med kombinasjonen […]

Read More →

Read More →

Dagsseminar for voksne med Asperger syndrom 19. November 2016

Dagsseminar for voksne med Asperger syndrom 19. November 2016

Invitasjon til dags seminar for voksne (18 +)  med diagnosen Asperger syndrom. Tid : Lørdag 19 november 2016, registrering starter kl 09.30 Sted : Sandefjord Motorhotell, Foksrødveien 21, 3241 Sandefjord Tema : seksualitet,samliv, nærhet, følelser, arbeidsrettede tiltak. Det vil bli overrekkelse av stipend fra Benedichtes minnefond, til Stian Orm Pris : for medlemmer i Autismeforeningen i […]

Read More →

Read More →

Invitasjon til pårørendeprosjekt i Sandefjord,Andebu og Stokke

Invitasjon til pårørendeprosjekt i Sandefjord,Andebu og Stokke

Til alle foreldre/pårørende til barn/unge med funksjonsnedsettelse i Sandefjord/Stokke/Andebu   Ved Læring og mestringssenteret i Sandefjord har vi et pårørende prosjekt. Her ønsker vi alle foreldre til barn og unge med funksjonsnedsettelse, uansett diagnose, velkommen. Vi har et foreldre nettverk som har samlinger 4 til 6 ganger i året. Neste foreldre forum er ikke satt […]

Read More →

Read More →

Ny veileder fra helsedirektoratet om rehabilitering,habilitering,individuell plan og koordinator

Ny veileder fra helsedirektoratet om rehabilitering,habilitering,individuell plan og koordinator

Helsedirektoratet har nå laget en ny veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Målet med veilederen er at den skal hjelpe ledere og fagfolk til å arbeide bedre sammen om rehabilitering, habilitering,læring og mestring og koordinering. Helsedirektoratet ønsker å bidra til felles forståelse og enhetlig veiledning om sentrale spørsmål både knyttet til innhold i […]

Read More →

Read More →

Top