november, 2016

Oversikt over hjelp man kan søke om til barn med spesielle behov

Oversikt over hjelp man kan søke om til barn med spesielle behov

Oversikt over hjelp man kan søke om til barn med spesielle behov   Hjelpestønad: Man kan ha krav på hjelpestønad for å dekke noe av det ekstra omsorgsbehovet et barn med ASF har sammenlignet med andre barn. Denne stønaden er det NAV som styrer, og hvor mye man får avhenger av omsorgsbehovet barnet har og […]

Read More →

Read More →

Top