Velkommen til årsmøtet 9 mai 2021

I år møtes vi på Teams

For å få linken til møtet vennligst meld dere på i vedlagt link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyM2SWebtHG_WUv1cnpk_VdyrkyFWqogi_WXu5zkB57cXJmg/viewform?usp=sf_link

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Fylkeslagets årsmelding 
 5. Revidert regnskap
 6. Vedta fylkeslagets budsjett
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  – Representanter til styreverv
  – 2 tillitsvalgte revisorer, eller 1 statsautorisert revisor velges for 1 år
  – Valgnemnd, 3 personer velges for 1 år

Sakspapirer