Velkommen til årsmøte og medlemsmøte 3. mars 2018

Årsmøte Autismeforeningen 3. mars 2018 Scandic Stavanger Forus klokken 11.00

Saksliste årsmøtet 2018

Godkjenning av dagsorden og saksliste

Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere og tellekorps 2 stk

Årsmelding for 2017

Revidert regnskap pr. 31.12.2017

Budsjett 2018

Valg

Representanter til styreverv
2 tillitsvalgte revisorer, eller 1 statsautorisert revisor velges for 1 år
Valgnemnd, 3 personer velges for 1 år
Representanter til landsmøtet og ledermøtet 2018

Etter valget blir det en liten informasjonssak om årsplan for 2018, med muligheter for innspill fra årsmøtedeltakerne. Innspill fra medlemmer om tema til årets fagseminar og foreldreweekend, samt andre aktiviteter. Orientering om saker vi har sendt inn til årets landsmøte.

Avslutning av årsmøtet er klokken 12:30.

Medlemsmøte klokken 13.30 – 15.00 med foredrag av Gro Anita Moen om nedsatt lydtolerans.

Nedsatt lydtoleranse, lydsensitiv, superhørsel, hyperakusis, misofoni hva er det?
Det er funnet en mye høyere prevalens av nedsatt lydtoleranse hos mennesker med autisme enn den typiske lytter. Hos barn med autisme er prevalensen på 63%.

Foredraget fokuserer på hvilke mekanismer som ligger bak utviklingen av nedsatt lydtoleranse, med hovedfokus på individer med autisme. Videre vil foredraget også fokusere på hva en kan gjøre om man selv har eller kjenner noen med nedsatt lydtoleranse, hvordan man kan jobbe for å gjøre hørselssystemet mindre sensitivt. Det vil bli en del teori men også noen eksempler fra hvordan foreleseren jobber med individer med og uten autisme som har nedsatt lydtoleranse.

Sakspapirer vil bli lagt ut på nettsiden vår senest 16. februar, www.autismeforeningen.no/rogaland. Vi velger denne løsningen for å spare utgifter til porto, og ber om forståelse for dette. Dersom noen likevel har behov for å få sakspapirene tilsendt pr post, bes de kontakte undertegnede.