Styret

Fylkeslagets styre, 2018

Leder/webansvarlig
Hege Friis
Tlf: 48601442
E-post: hege.friis@autismeforeningen.no

Nestleder
Bjørn Abelsen
E-post: bjorn.abelsen@berg.kommune.no

Styremedlem / Sekretær
Marit Blekastad
Tlf: 99790756
E-post: marit.blekastad@autismeforeningen.no

Styremedlem/Likepersonkoordinator/Koordinator nettverksgruppe Harstad ASD
Tommy Nilsen
Tlf: 93299575
E-post: tommyni5@hotmail.no

styremedlem – kasserer
Vibeke Katrine Storhaug
E-post: vibekestorhaug@gmail.com

Varamedlem
Andre Kristensen (webansvarlig)

Kjell Conradsen

 

 

 

 

 

Top