Styret

Fylkeslagets styre, 2020

Leder
Jessica Margit-Elstad
Tlf: 95 36 00 99
E-post: jme@autismeforeningen.no

Styremedlemmer

  • Pål Munch-Ellingsen
  • Harry Buschman
  • Cecilie M. Halvorsen
  • Kathrine With Eielsen
  • Marit Chruickshank (kasserer)

 

Top