Likepersoner i Troms

Likepersonsarbeid er funksjonshemmedes egen omsorgsarena. Det dreier seg om hjelp til selvhjelp til mennesker som er i samme situasjon som en selv. Dette kan gjelde både funksjonshemmede og pårørende.

Likepersonsarbeid skal gi funksjonshemmede og pårørende et annet tilbud og dekke et annet behov enn det, for eksempel, fagfolk kan bidra med. Utgangspunktet er at den som har skoen vet best hvor den trykker.

Likepersonansvarlig Troms

Tommy Nilsen
Tlf: 93299575
E-post: tommyni5@hotmail.no

 

Likeperson Troms

Kristine Rasmussen
Tlf: 95 87 79 58

Tove Borg
Tlf 97186705
E-post : tovebor2@online.no

Top