Tips og råd

Nylig fått diagnose – hva nå?

 Noen å snakke med.  Ønsker du noen å snakke med som er, eller har vært, i samme situasjon?  I Autismeforeningen har vi likepersoner du kan kontakte. Disse vil være gode samtalepartnere, for de har selv barn med ASD og vet hvilke utfordringer det innebærer.  Likepersoner har flere års erfaring som foreldre til barn med ASD.

Rettigheter.  Har man barn som har fått en Autismespekterdiagnose (ASD), så har man rett på Hjelpestønad.  Det er smart å få sendt søknad om Hjelpestønad så fort som mulig.  Når barnet er under 18 år, utbetales støtten til foreldrene.  Søknadsskjema ligger på NAV sine sider.  Kontakt gjerne en likeperson hvis du vil ha hjelp med dette, eller skriv en mail til fylkeslaget.

Grunnstønad kan også være aktuelt å søke.  Dette er ment som kompensasjon for ekstrautgifter man har til barn/ungdom med ASD.