Til dere i og rundt Sola: ang. bolig for unge med diagnose / tilretteleggingsbehov i kommunen

Vi har fått en e-post fra en mor i foreningen som hun ønsker vi skal dele her:

Hei
Jeg bor i Sola kommune og har en sønn på snart 20 år med ASD. Vi har vært på infomøte om bolig for unge med diagnose/tilretteleggingsbehov i kommunen for ca 3 år siden, etter det har lite skjedd.

Jeg ønsker med dette at vi kan samles som gruppe og jobbe mot felles mål i et samarbeid med kommunen. Hvilke planer har kommunen for denne gruppen unge voksne? Hva kan de tilby utenom støttekontakt? Hvor stor er egentlig denne gruppen i kommunen vår?
Sammen er vi sterke.

Håper at vi kan treffes til et møte hjemme hos oss tirsdag 29.1. kl. 19.00, i Trollkjerkevegen 10 på Snøde.
Det er fint om jeg får en mail/mld om hvem som kommer slik at jeg kan ha stoler til alle.

Med vennlig hilsen
Kari Tolo
920 64 936