Fakta om: Bruk av legemidler ved autismespekterdiagnoser

Dette er del 1 av 5 i serien Faktaark fra Faglig RådGrunnleggende prinsipper Det finnes ingen legemidler som virker på…

Les mer

Personvernendringer i e-resept

Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for pasientens legemiddelliste i kraft. Endringen er et viktig steg mot tryggere legemiddelbehandling. Helsepersonell…

Les mer

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har på oppdrag fra Helsedirektoratet ledet arbeidet med å utarbeide en kunnskapsbasert retningslinje for utredning, behandling,…

Les mer