Fakta om: Bruk av legemidler ved autismespekterdiagnoser

Grunnleggende prinsipper: Det finnes ingen legemidler som virker på grunnvansken autisme Den primære behandling ved autisme er tilrettelegging av miljøet…

Les mer

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har på oppdrag fra Helsedirektoratet ledet arbeidet med å utarbeide en kunnskapsbasert retningslinje for utredning, behandling,…

Les mer

Nytt e-læringskurs: Epilepsi og mestring

Spesialsykehuset for Epilepsi, SSE lanserer nå e-læringskurs for pasienter med epilepsi, og deres pårørende. Kurset er laget i samarbeid med…

Les mer

Første resultater fra spørreundersøkelse om helse og livskvalitet hos voksne med Asperger syndrom

For å kunne gi bedre informasjon og tilrettelegging for voksne med Asperger syndrom gjennomførte Autismeforeningen og NevSom nylig en undersøkelse…

Les mer

Kliniske oppslagsverk

BMJ Best Practice Omfattende og faglig godt oppslagsverk spesielt beregnet for allmennleger, men også nyttig for mange andre grupper. Frikjøpt…

Les mer

Nytt om søvnvansker

Kunnskap om søvn er i en konstant utvikling. Hvert år lærer vi mer om søvnvansker, hvilke konsekvenser de kan ha…

Les mer

Blogginnlegg om boligtjenester

Dette er et blogginnlegg som angår de våre medlemmer med autisme. Boligsaken på Villa Eik i bydel Bjerke er viktig…

Les mer

Aftenposten om barn med diagnose og barnevern

I en artikkel 3. august belyser Aftenposten barnevernets manglende samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Barnet har en diagnose, men barnevernet har ikke…

Les mer

Aftenposten om barn med diagnose og barnevern

I en artikkel 3. august belyser Aftenposten barnevernets manglende samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Barnet har en diagnose, men barnevernet har ikke…

Les mer

Ungdom med Asperger syndrom. En sammenlignende studie av deres utvikling og fungering

Av: Gilchrist A, Green J, Cox A, Burton D, Rutter M, Le Couteur A. Oversatt av : Jarle Johannessen Original: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11280419 Sammendrag Ungdom med Asperger syndrom (AS:…

Les mer

Rettigheter og klagemuligheter som gjelder helse- og omsorgstjenester

Alle som oppholder seg i Norge har som hovedregel rett til helse- og omsorgshjelp som er «nødvendig». Plikten til å…

Les mer

Innslag om autisme og asperger på NRK Radio

I programmet «Ekko» sendt 6.10.2014 på P2 var det et halvtimes langt innslag om autisme og aspergers syndrom.  Innslaget kan…

Les mer