Arbeidssøkere med Asperger syndrom

— Veiledningshefte for ansatte i NAV, fagpersoner, brukere og deres pårørende De feste personer med Asperger syndrom står i dag…

Les mer

«Employable me» på TV 2

I TV 2s nye dokumentarserie skal vi følge 12 jobbsøkende mennesker med nevrobiologiske diagnoser som Asperger, ADHD, Tourettes syndrom og…

Les mer

Arbeidstakere med Asperger syndrom: deltakelse i forskningsprosjektet

Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som har til hensikt å kartlegge erfaringer og…

Les mer

Employable Me: TV 2 søker deltakere til ny dokumentarserie

TV 2 og Teddy TV skal lage den norske versjonen av BBCs dokumentarserie Employable Me. Serien handler om mennesker med…

Les mer

Hvordan legge til rette for en aktiv fritid?

Heftet «Aktive muligheter» som kort sammenfatter erfaringene fra et forsknings- og utviklingsprosjekt initiert og finansiert av Helsedirektoratet er nylig lansert.…

Les mer

Prosjektrapport om overgang fra skole til arbeidsliv

Prosjektet «Den vanskelige overgangen» hadde som mål å få mer kunnskap og kompetanse om prosessen i overgangen fra skole til…

Les mer

Nok en pengegave fra Unicus!

Lars Johansson-Kjellerød, daglig leder i Unicus overrekker en sjekk på 79 914 kroner til Autismeforeningen ved leder Annette Drangsholt. Autismeforeningen…

Les mer

Jobbstrategi i alle fylker

Jobbstrategien er regjeringens plan for å få flere funksjonshemmede ut i arbeid. Den retter seg mot unge under 30 år…

Les mer

Autismeforeningens daglige leder i audiens på slottet

På landsmøtet i april ble Autismeforeningens daglige leder gjennom alle år, Åse Gårder, tildelt Kongens fortenstmedalje i sølv. Denne uken…

Les mer

Pixellus 1 år!

Oslobedriften Pixellus er en nyskapende bedrift der sosialt entrepenørskap gir unge med Asperger synsrom og autisme mulighet til å vise…

Les mer

Har du erfaring med NAV?

FFO vil påvirke politikerne til å styrke NAVs tjenestetilbud, og har opprettet en nettportal der du kan dele dine erfaringer.…

Les mer

Fylkeslag til slottet

Flere fylkeslag gleder seg kongelig til fredag. De som har søkt midler fra Prinsesse Märtha Louises Fond har nemlig mottatt invitasjon til å…

Les mer