Tema

Medlemstur til Abra Havn 10-12. september 2021

Medlemstur til Abra Havn 10-12. september 2021

  Invitasjon til medlemstur til Abra Havn 10-12. September 2021   https://www.dyreparken.no/abra-havn/ Like ved Kristiansand Dyrepark ligger det unike sjørøverhotellet, Abra Havn. Autismeforeningen i Norge, Telemark lokallag inviterer medlemmer med på å bo i Sjørøverlandsbyen. Vi vil tilbringe helgen, 10-12. September, på denne flotte plassen, samt besøke Dyreparken og badeland som ligger en kort spasertur […]

Read More →

Read More →

Weekendtur til Abra Havn 10-12 september

Weekendtur til Abra Havn 10-12 september

Vil dere bli med på weekendtur til Abra Havn, så hold av datoen 10-12. September 2021 Invitasjon med påmelding kommer i begynnelsen av Juli. https://www.dyreparken.no/abra-havn/

Read More →

Read More →

Referat fra styremøte 05/21

Referat fra styremøte 05/21

Referat Styremøte 05/21, 6. Mai kl. 18.30-20.00 i Torggata 10 Tilstede: Helene Kværnø, Monica Samland Lund, Jørann, Torild, Tone, Hanne, Synnøve Ikke tilstede: Varaene Fred-Ronny, Rob. Sak 39: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Sak 40: Godkjenning av referat og protokoll 04/21 Godkjent Sak 41: Økonomi – vi har søkt psykiatri og driftsmidler Tilskudd fra […]

Read More →

Read More →

Vi har gått fra fylkeslag til lokallag, og har fått ny logo. Det er den eneste endringen som skjer for oss i forbindelse med fylkessammenslåingen.

Read More →

Referat fra styremøte 04/21

Referat fra styremøte 04/21

Referat fra styremøte 04/21, 15. April digitalt. Tilstede: Helene, Monica, Jørann, Hanne, Tone, Torild, Rob ikke tlstede: Fred Ronny og Synnøve Sak 30: Innkalling og saksliste 04/21 Godkjent Sak 31: Referat og protokoll 03/21 Godkjent Sak 32: Økonomi: Første kvartalsregnskap er levert Rising Regnskap. Vi har fått en del av grasrotandelen, og den var på […]

Read More →

Read More →

Webinar 20/4 om Bpa er avlyst, for det var kun en påmeldt!

Read More →

Referat fra styremøte 03/21

Referat fra styremøte 03/21

Styremøte avholdt 17.03.21  I Torggata 10, Skien  Tilstede: Helene, Monica, Torild, Jørann, Synnøve  Forfall: Fred-Ronny, Tom, Tone  Saksliste:  Sak 19: Godkjenning av innkalling og saksliste  Godkjent  Sak 20: Godkjenning av referat og protokoll 02/21  Godkjent  Sak 21: Økonomi  Budsjett 2021 gjennomgått. Monica legger på merknader til årsmøte. Økonomien eller er god.  Sak 22: Webinar for […]

Read More →

Read More →

Digitalt møte om Eibi i regi av Vestfold fylkeslag og Glenne regionale senter for autisme

Digitalt møte om Eibi i regi av Vestfold fylkeslag og Glenne regionale senter for autisme

Vestfold fylkeslag arrangerer åpent digitalt møte om EIBI i samarbeid med Glenne regionale senter for autisme, Onsdag 14. April kl. 19.30-20.30 Følg link for mer informasjon og påmelding: Invitasjon til åpent møte om EIBI onsdag 14 april kl 19.30 – 21.30

Read More →

Read More →

Gratis webinar om BPA

Gratis webinar om BPA

Vi inviterer til webinar 20.april! Humana omsorg og assistanse, www.humananorge.no, er et helse- og omsorgsforetak som leverer tjenester i hele Norge innen barneverninstitusjoner, familiehjem og hjelpetiltak, helse- og omsorgstjenester og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Humana omsorg og assistanse inviterer nå til sitt webinar «Er BPA løsningen på alt?» den 20. april kl 19:00. I webinaret […]

Read More →

Read More →

Årsmøte 20. Mars

Årsmøte 20. Mars

Vi har tatt en beslutning om at det beste er å gjennomføre årsmøtet vårt digitalt. Styret vil sitte samlet, men det blir for mange i forhold til smittevernregler om vi skal ha åpent for alle påmeldte. Informasjon om pålogging i Zoom og link til møtet er sendt ut til alle påmeldte.  Vi har fått positive […]

Read More →

Read More →

Top