Tema

Webinar 20/4 om Bpa er avlyst, for det var kun en påmeldt!

Read More →

Referat fra styremøte 03/21

Referat fra styremøte 03/21

Styremøte avholdt 17.03.21  I Torggata 10, Skien  Tilstede: Helene, Monica, Torild, Jørann, Synnøve  Forfall: Fred-Ronny, Tom, Tone  Saksliste:  Sak 19: Godkjenning av innkalling og saksliste  Godkjent  Sak 20: Godkjenning av referat og protokoll 02/21  Godkjent  Sak 21: Økonomi  Budsjett 2021 gjennomgått. Monica legger på merknader til årsmøte. Økonomien eller er god.  Sak 22: Webinar for […]

Read More →

Read More →

Digitalt møte om Eibi i regi av Vestfold fylkeslag og Glenne regionale senter for autisme

Digitalt møte om Eibi i regi av Vestfold fylkeslag og Glenne regionale senter for autisme

Vestfold fylkeslag arrangerer åpent digitalt møte om EIBI i samarbeid med Glenne regionale senter for autisme, Onsdag 14. April kl. 19.30-20.30 Følg link for mer informasjon og påmelding: Invitasjon til åpent møte om EIBI onsdag 14 april kl 19.30 – 21.30

Read More →

Read More →

Gratis webinar om BPA

Gratis webinar om BPA

Vi inviterer til webinar 20.april! Humana omsorg og assistanse, www.humananorge.no, er et helse- og omsorgsforetak som leverer tjenester i hele Norge innen barneverninstitusjoner, familiehjem og hjelpetiltak, helse- og omsorgstjenester og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Humana omsorg og assistanse inviterer nå til sitt webinar «Er BPA løsningen på alt?» den 20. april kl 19:00. I webinaret […]

Read More →

Read More →

Årsmøte 20. Mars

Årsmøte 20. Mars

Vi har tatt en beslutning om at det beste er å gjennomføre årsmøtet vårt digitalt. Styret vil sitte samlet, men det blir for mange i forhold til smittevernregler om vi skal ha åpent for alle påmeldte. Informasjon om pålogging i Zoom og link til møtet er sendt ut til alle påmeldte.  Vi har fått positive […]

Read More →

Read More →

Styremøtereferat 02/21

Styremøtereferat 02/21

Referat fra styremøte 02/21, 18. Februar kl. 18-21 i Torggata 10. Tilstede: Tom, Hanne, Jørann, Helene, Torild, Monica og Synnøve Forfall: Fred Ronny og Tone I tillegg blir det arbeidsmøte med politisk arbeid på agendaen. Sak 7: Godkjenning av innkalling og saksliste: En rettelse i sakslisten. Sak 17 blir «saker til sentralstyret» og Eventuelt blir […]

Read More →

Read More →

Årsmøtepapirer!

Årsmøtepapirer!

I dag, 8.mars sendte vi ut årsmøtepapirene til alle medlemmer på mail. Vi får mange eposter i retur med beskjed om at eposten ikke er i bruk. Mangler du mail fra oss, er det lurt å først sjekke søppelposten, eller send oss en mail på telemark@autismeforeningen.no

Read More →

Read More →

Referat fra styremøte 01/21

Referat fra styremøte 01/21

Protokoll styremøte 01/21, 6. Januar kl. 18-20. Torggata 10, Skien Forfall: Monica, Fred-Ronny   Saksliste: Sak 01: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Sak 02: Godkjenning av referat og protokoll fra møte 7 2020 Godkjent Sak 03: Økonomi Økonomien er god. Søknader er i rute. Liten aktivitet har redusert utgiftene. Sak 04: Årsmøte for driftsåret […]

Read More →

Read More →

Årsmøtet avholdes på Høyer Hotell i Skien, 20. Mars 2021. Det blir avholdt digitalt ved behov. Se invitasjon med påmelding under!

Read More →

Velkommen til Autismeforeningen i Telemark!

Velkommen til Autismeforeningen i Telemark!

I menyen øverst vil du finne sider som vil gi deg et inntrykk av hva fylkeslaget står for, hvem vi er, og hva vi holder på med i Telemark. Du vil også få mulighet til å gi oss tilbakemelding på hva du mener om våre sider og våre aktiviteter. Vil vi også gjerne høre fra […]

Read More →

Read More →

Top