Om oss

Om
Telemark har om lag 259 medlemmer fordelt på familier, fagfolk og støttemedlemmer. Foreningen arbeider blant annet med å spre informasjon om autisme og arrangere hyggelige aktiviteter for hele familien.

Styret
Leder: Helene Kværnø
Nestleder: Fred Ronny Brox Johansen
Sekretær: Synnøve Lund
Kasserer: Monica Samland Lund
Styremedlem: Tone Granheim
Styremedlem. Tom Aleksandersen
Varamedlem: Hanne Cecilie Larsen.
Studieleder: Helene Kværnø
Likepersonkontakt: Fred Ronny Brox Johansen

Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no

Beskrivelse
Autismeforeningen i Norge er en forening for mennesker med autisme, Asperger syndrom, deres foreldre, fagfolk og andre interesserte.
Vi siterer fra vedtektene: «Fylkeslaget er en sammenslutning av foreldre (pårørende) til mennesker med autisme, Asperger syndrom, og andre interesserte. Et medlemskap gjelder landsforeningen sentralt som fylkeslaget i bostedsfylket.» Det gir altså i tillegg til foreldre (pårørende) en mulighet for fagfolk og andre interesserte å melde seg inn. Som medlem vil du få del i de aktiviteter som fylkeslaget arrangerer, samt tilsendt fra vår landsforening medlemsbladet «Meldebladet» og fagtidsskriftet «Autisme i dag», samt tilbud om kurs, møter og seminarer.
Foreningen arbeider blant annet med å spre informasjon om autisme og Asperger syndrom. Vi arbeider for at samfunnet skal gjøre sin plikt overfor mennesker med autisme, Asperger syndrom og deres familie.

Likepersonsarbeid
Det kan være godt å snakke med en likesinnet, og vi som er likepersoner deler gjerne av vår erfaring. Etter at diagnosen er satt, sitter vi ofte igjen med mange spørsmål og ønsker kontakt med andre i samme båt.
Fylkeslaget har likepersoner som selv er pårørende med barn og ungdommer med diagnose innen autismespekteret.
Vi er ikke fagpersoner, men kan være en samtalepartner, som lytter til dine utfordringer. Likepersonene har taushetsplikt.
Vi kan følge medlemmer, foreldre/foresatte i deres møte med offentlige representanter f.eks skole, PPT, helsetjenesten, botjenesten , sosialtjenesten osv. Dette må avtales med likemenn i god tid.

Merk at denne tjenesten er forbeholdt medlemmene av Telemark fylkeslag, som har betalt sin medlemskontigent.

Send gjerne en mail til våre likepersoner på mailadr. : likemann-telemark@live.no

Likepersoner i Telemark:

Asperger: Torild Kleiv (99525020)

For medlemmer i øvre Telemark:
Elin Normann (48287767)

Er det spørsmål til mennesker som selv har diagnose, så har vi mulighet til å ta kontakt med noen ressurspersoner. Der gjelder det kun spørsmål, ikke hjelp til å følges rundt i systemet.

Sorry, there were no posts found.

Top