Møtereferat

Styremøtereferat 03/19

Styremøtereferat 03/19

Referat fra styremøte og konstituering 03/19. 13 Mars kl 18-20 i Torggata 10. Tilstede: Monica Samland Lund, Synnøve Lund, Tone Granheim, Helene Kværnø og Fred Ronny Brox Johansen. Frafall: Tom Aleksandersen Sak 25: Innkalling og saksliste godkjent Sak 26: Referat og protokoll 02/19 godkjent Sak 27: Nytt styre ble konstituert og ser ut som følger: […]

Read More →

Read More →

Styremøtereferat 03 2018

Read More →

Styremøtereferat 02 2018

Read More →

Top