telemark

Styret
Helene Kværnø (leder)
Tom Aleksandersen (nestleder)
Fred Ronny Brox Johansen (styremedlem)
Synnøve Lund (sekretær)
Monica Samland Lund (kasserer)
Tone Granheim (Styremedlem)
Torild Kleiv (styremedlem)
Jørann Kristiansen (kasserer)
Hanne Cecilie Larsen (vara)

Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no

Author's Website

Webinar 20/4 om Bpa er avlyst, for det var kun en påmeldt!

Read More →

Referat fra styremøte 03/21

Referat fra styremøte 03/21

Styremøte avholdt 17.03.21  I Torggata 10, Skien  Tilstede: Helene, Monica, Torild, Jørann, Synnøve  Forfall: Fred-Ronny, Tom, Tone  Saksliste:  Sak 19: Godkjenning av innkalling og saksliste  Godkjent  Sak 20: Godkjenning av referat og protokoll 02/21  Godkjent  Sak 21: Økonomi  Budsjett 2021 gjennomgått. Monica legger på merknader til årsmøte. Økonomien eller er god.  Sak 22: Webinar for […]

Read More →

Read More →

Digitalt møte om Eibi i regi av Vestfold fylkeslag og Glenne regionale senter for autisme

Digitalt møte om Eibi i regi av Vestfold fylkeslag og Glenne regionale senter for autisme

Vestfold fylkeslag arrangerer åpent digitalt møte om EIBI i samarbeid med Glenne regionale senter for autisme, Onsdag 14. April kl. 19.30-20.30 Følg link for mer informasjon og påmelding: Invitasjon til åpent møte om EIBI onsdag 14 april kl 19.30 – 21.30

Read More →

Read More →

Gratis webinar om BPA

Gratis webinar om BPA

Vi inviterer til webinar 20.april! Humana omsorg og assistanse, www.humananorge.no, er et helse- og omsorgsforetak som leverer tjenester i hele Norge innen barneverninstitusjoner, familiehjem og hjelpetiltak, helse- og omsorgstjenester og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Humana omsorg og assistanse inviterer nå til sitt webinar «Er BPA løsningen på alt?» den 20. april kl 19:00. I webinaret […]

Read More →

Read More →

Årsmøte 20. Mars

Årsmøte 20. Mars

Vi har tatt en beslutning om at det beste er å gjennomføre årsmøtet vårt digitalt. Styret vil sitte samlet, men det blir for mange i forhold til smittevernregler om vi skal ha åpent for alle påmeldte. Informasjon om pålogging i Zoom og link til møtet er sendt ut til alle påmeldte.  Vi har fått positive […]

Read More →

Read More →

Styremøtereferat 02/21

Styremøtereferat 02/21

Referat fra styremøte 02/21, 18. Februar kl. 18-21 i Torggata 10. Tilstede: Tom, Hanne, Jørann, Helene, Torild, Monica og Synnøve Forfall: Fred Ronny og Tone I tillegg blir det arbeidsmøte med politisk arbeid på agendaen. Sak 7: Godkjenning av innkalling og saksliste: En rettelse i sakslisten. Sak 17 blir «saker til sentralstyret» og Eventuelt blir […]

Read More →

Read More →

Årsmøtepapirer!

Årsmøtepapirer!

I dag, 8.mars sendte vi ut årsmøtepapirene til alle medlemmer på mail. Vi får mange eposter i retur med beskjed om at eposten ikke er i bruk. Mangler du mail fra oss, er det lurt å først sjekke søppelposten, eller send oss en mail på telemark@autismeforeningen.no

Read More →

Read More →

Referat fra styremøte 01/21

Referat fra styremøte 01/21

Protokoll styremøte 01/21, 6. Januar kl. 18-20. Torggata 10, Skien Forfall: Monica, Fred-Ronny   Saksliste: Sak 01: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Sak 02: Godkjenning av referat og protokoll fra møte 7 2020 Godkjent Sak 03: Økonomi Økonomien er god. Søknader er i rute. Liten aktivitet har redusert utgiftene. Sak 04: Årsmøte for driftsåret […]

Read More →

Read More →

Årsmøtet avholdes på Høyer Hotell i Skien, 20. Mars 2021. Det blir avholdt digitalt ved behov. Se invitasjon med påmelding under!

Read More →

Vårt jubileum 18. Februar 2021 blir dessverre avlyst på ubestemt tid pga Coronasituasjonen.

Read More →

Top