august, 2021

Referat fra styremøte 06/21

Referat fra styremøte 06/21

  Referat fra styremøte 06/21, 3. Juni kl. 18.30-20.30 i Torggata 10 Tilstede: Monica, Torild, Hanne, Jørann, Helene, Tone Ikke tilstede: Synnøve, Rob og Fred Ronny   Sak 51: Saksliste og innkalling godkjent Sak 52: Referat og protokoll 05/21 godkjent Sak 53: Økonomi – vi har fått inn 18 000 kr fra Norsk Tipping, og tildelingen […]

Read More →

Read More →

Referat fra styremøte 07/21

Referat fra styremøte 07/21

Referat fra styremøte 07/21, 1. Juli kl. 18.30-20.30 i Torggata 10. Tilstede: Fred Ronny, Torild, Hanne, Jørann, Helene, Monica, Tone   Sak 61: Godkjenning av innkalling og saksliste 07/21 Godkjent Sak 62: Godkjenning av referat og protokoll 06/21 Godkjent Sak 63: Økonomi -stiftelsen Dam (mail fra sentralt) og tilskuddsportalen 30 000 fra Dagsrudheimen har kommet […]

Read More →

Read More →

Top