mai, 2021

Vi har gått fra fylkeslag til lokallag, og har fått ny logo. Det er den eneste endringen som skjer for oss i forbindelse med fylkessammenslåingen.

Read More →

Referat fra styremøte 04/21

Referat fra styremøte 04/21

Referat fra styremøte 04/21, 15. April digitalt. Tilstede: Helene, Monica, Jørann, Hanne, Tone, Torild, Rob ikke tlstede: Fred Ronny og Synnøve Sak 30: Innkalling og saksliste 04/21 Godkjent Sak 31: Referat og protokoll 03/21 Godkjent Sak 32: Økonomi: Første kvartalsregnskap er levert Rising Regnskap. Vi har fått en del av grasrotandelen, og den var på […]

Read More →

Read More →

Top