Referat fra styremøte 03/21

Styremøte avholdt 17.03.21 

I Torggata 10, Skien 

Tilstede: Helene, Monica, Torild, Jørann, Synnøve 

Forfall: Fred-Ronny, Tom, Tone 

Saksliste: 

Sak 19: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

Sak 20: Godkjenning av referat og protokoll 02/21 

Godkjent 

Sak 21: Økonomi 

Budsjett 2021 gjennomgått. Monica legger på merknader til årsmøte. Økonomien eller er god. 

Sak 22: Webinar for medlemmer om BPA 

Vi har fått tilbud om gratis webinar om BPA for våre medlemmer. Helene tar kontakt for å avtale tid. 

Sak 23: Sommerleir i Rauland 

Meget usikker smittesituasjon om dagen gjør det svært usikkert om leiren kan gjennomføres som planlagt i aug 2021. Styret mener det er bedre å utsette leiren til 2022, men at vi uansett gjør en befaring for å sjekke om Rauland er et egnet sted for et slik arrangement ila våren. 

Sak 24: Aktiviteter 

Grunnet svært spent smittesituasjon planlegger vi ingen aktiviteter akkurat nå. Vi vurdere enkle utendørs-aktiviteter når situasjonen er bedre. 

Sak 25: Politisk arbeid

Synnøve har litt følere ute på facebook for å se om mange er interessert. Forslag om at et styremedlem har politisk arbeids om ansvar. 

Sak 26: Funkis 

Funkis endrer system nå i april som gjør at vi ikke får meldt inn noe før det nye systemet er opp og vi har fått opplæring. 

Sak 27: Saker til sentralstyret 

Ingen saker nå. 

Sak 28: Årsmøte 20. Mars 2021 

Oppmøte for styret kl 10.00 på Høyers. 

Møtestart kl 11.00 – innlogging fra kl 10.30’ 

Opprop før møtestart. 

Leder Helene ønsker velkommen og godkjenning av innkalling, dagsorden og møteleder. 

Møteleder: Janicke Mathisen 

Referent: Synnøve Lund 

Protokoll underskrivere – forslag: Susanne Kiste, Ingjerd Nomme Helene leser årsmeldingen 

Jørann redegjør for regnskap 2020 og budsjett 2021 inkl revisors bemerkninger som svares opp av Helene i møtet. 

Ingen innmeldte saker. 

Valg ved valgkomiten (Ingjerd eller Ove) 

NB! – setningen om valg til landsmøte bør endres: Styret kan velge hvem som skal dra. 

+ årsmøte overlater til styret å finne 2 nye medlemmer til valgkomiteen. Sak 29: Eventuelt –konstituering av nytt styre blir allerede 24. Mars kl. 18 Ingen saker

About the Author

Styret Helene Kværnø (leder) Tom Aleksandersen (nestleder) Fred Ronny Brox Johansen (styremedlem) Synnøve Lund (sekretær) Monica Samland Lund (kasserer) Tone Granheim (Styremedlem) Torild Kleiv (styremedlem) Jørann Kristiansen (kasserer) Hanne Cecilie Larsen (vara) Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no
Top