Gratis webinar om BPA

Vi inviterer til webinar 20.april!

Humana omsorg og assistanse, www.humananorge.no, er et helse- og omsorgsforetak som leverer tjenester i hele Norge innen barneverninstitusjoner, familiehjem og hjelpetiltak, helse- og omsorgstjenester og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Humana omsorg og assistanse inviterer nå til sitt webinar «Er BPA løsningen på alt?» den 20. april kl 19:00. I webinaret tas blant annet disse temaene opp: 

  • Er brukerstyrt personlig assistanse en superløsning for alle funksjonshemmede? 
  • Passer BPA for alle? Er det noen det ikke passer for? 
  • Er det bare plussider med BPA? 
  • Er BPA-verktøyet det samme i dag som for 10-15 år siden? 
  • Hva er de største BPA-utfordringene kommuner og funksjonshemmede står overfor nå?

Det er helt gratis å melde seg på webinaret, som varer i ca. 1 time. Man kan stille spørsmål i chat underveis. Du finner mer info og kan melde deg på webinaret ved å klikke på denne linken: https://www.webinar.humananorge.no/er-bpa-losningen-pa-alt-velkommen-13

 

About the Author

Styret Helene Kværnø (leder) Tom Aleksandersen (nestleder) Fred Ronny Brox Johansen (styremedlem) Synnøve Lund (sekretær) Monica Samland Lund (kasserer) Tone Granheim (Styremedlem) Torild Kleiv (styremedlem) Jørann Kristiansen (kasserer) Hanne Cecilie Larsen (vara) Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no
Top