februar, 2021

Referat fra styremøte 01/21

Referat fra styremøte 01/21

Protokoll styremøte 01/21, 6. Januar kl. 18-20. Torggata 10, Skien Forfall: Monica, Fred-Ronny   Saksliste: Sak 01: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Sak 02: Godkjenning av referat og protokoll fra møte 7 2020 Godkjent Sak 03: Økonomi Økonomien er god. Søknader er i rute. Liten aktivitet har redusert utgiftene. Sak 04: Årsmøte for driftsåret […]

Read More →

Read More →

Top