Styremøtereferat 06/19

Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 1 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

   

Styremøteinnkalling 06/19! 

  1. Juni 2019

Tilstede: Tone Granheim, Monica Samland Lund, Helene Kværnø, Synnøve Lund, Tom Alexandersen

Forfall:

Merk – Referat for alle – Protokoll til styret med detaljer

 

Sak 61: Godkjenning av innkalling og saksliste

Ok.

Sak 62: Godkjenning av referat og protokoll 05/19

Ok. Sekretær passer på å lage både referat for alle og protokoll til styret med detaljer. 

Sak 63: Økonomi -tilbakemelding fra kurset til Tilskuddsportalen

Mye god læring. Vi har også fått 10 000 kr fra Porsgrunn kommune.

Forslag om å lage en oversikt over hva vi har søkt på og hva vi har fått innvilget/ avslått – på Gdisk.

Ble et lite overskudd fra Gjerpenkonferansen som vil gå til Jubileumskonferansen i 2020.

Sak 64: Jubileumskonferansen (24.sept eller 1. okt)

Det er i gang en komite som har begynt planleggingen. Første møte i aug med komiteen.

Sak 65: Tilbakemelding om møtet med tjenestekontoret 3.Juni

Møte ble ikke lite konstruktivt som vi hadde håpet. Styret vurderer å sende en bekymringsmelding til fylkesmannen over sommeren på bakgrunn av det som fremkom i møte.

Sak 66: Evaluering av DuVerden 16. Juni

Kun fått gode tilbakemeldinger. Ca 30 deltakere.

God tilrettelegging, god mat og alle så ut til å trives. Kan godt gjentas.

Sak 67: Danmark -antall påmeldte (første helga i sept)

8 familier påmeldt så langt.

Sak 68: Aspergertreff 27. Juni – avlyst pga for få påmeldte.

Setter ny dato. Invitasjon bør sendes til HAVO.

Sak 69: Arbeidshelg for styret/opplæring i Funkis, hjemmesiden og google docs b.la

Skien, lørdag 28. sept kl 10.00 – 18.00

Sak 70: Finne dato for første styremøte etter ferien

Onsdag 28. aug 18.00 – 20.00

Sak 71: Politisk arbeid -handlingsplan

Synnøve holder kontakt med Silje fra ADHD-foreningen vedr dette. Tar opp tråden over sommeren.

Sak 72: Sette datoer for aktiviteter til høsten der det er mulig

Besøk den lille dyrehage: 5. okt kl 10.30 oppmøte ved inngangen. Lunsj kl 13.00 på Burger king rett ved. Egenandel 50 kr pr medlem – ikke-medlemmer betaler selv. Påmeldingfrist: man 23. sept

Invitasjon sendes ut ca 15. aug.

Synnøve lager invitasjoner.

Fellesarrangement med ADHD-foreningen – kurskveld i uke 35.

 

Sak 73: Eventuelt

Monica bestiller T-skjorter.

De som skal til Nice i sept gir beskjed til Monica som bestiller billetter.

About the Author

Styret Helene Kværnø (leder) Tom Aleksandersen (nestleder) Fred Ronny Brox Johansen (styremedlem) Synnøve Lund (sekretær) Monica Samland Lund (kasserer) Tone Granheim (Styremedlem) Torild Kleiv (styremedlem) Jørann Kristiansen (kasserer) Hanne Cecilie Larsen (vara) Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no
Top