6.Februar, kl.11, overleverer NOU-Autisme og tourettesutvalget sin rapport til helseministeren.

I den forbindelse ble leder i Autismeforeningen Telemark intervjuet på Nrk Telemark Radio. Du kan høre det her:

https://radio.nrk.no/direkte/p1_telemark#start=07:03:00

Du kan også følge overleveringen av rapporten her:

https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-utvalg/autismeutvalget/streaming-innspillskonferanse-autisme–og-tourettsutvalget/id2621152/

About the Author

Styret Helene Kværnø (leder) Fred Ronny Brox Johansen (nestleder) Synnøve Lund (sekretær) Monica Samland Lund (kasserer) Tom Aleksandersen (Styremedlem) Tone Granheim (Styremedlem) Fred Ronny Johansen (styremedlem) Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no
Top