6.Februar, kl.11, overleverer NOU-Autisme og tourettesutvalget sin rapport til helseministeren.

Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 1 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

I den forbindelse ble leder i Autismeforeningen Telemark intervjuet på Nrk Telemark Radio. Du kan høre det her:

https://radio.nrk.no/direkte/p1_telemark#start=07:03:00

Du kan også følge overleveringen av rapporten her:

https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-utvalg/autismeutvalget/streaming-innspillskonferanse-autisme–og-tourettsutvalget/id2621152/

About the Author

Styret Helene Kværnø (leder) Tom Aleksandersen (nestleder) Fred Ronny Brox Johansen (styremedlem) Synnøve Lund (sekretær) Monica Samland Lund (kasserer) Tone Granheim (Styremedlem) Torild Kleiv (styremedlem) Jørann Kristiansen (kasserer) Hanne Cecilie Larsen (vara) Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no
Top