februar, 2020

Styremøtereferat 06/19

Styremøtereferat 06/19

    Styremøteinnkalling 06/19!  Juni 2019 Tilstede: Tone Granheim, Monica Samland Lund, Helene Kværnø, Synnøve Lund, Tom Alexandersen Forfall: Merk – Referat for alle – Protokoll til styret med detaljer   Sak 61: Godkjenning av innkalling og saksliste Ok. Sak 62: Godkjenning av referat og protokoll 05/19 Ok. Sekretær passer på å lage både referat for […]

Read More →

Read More →

6.Februar, kl.11, overleverer NOU-Autisme og tourettesutvalget sin rapport til helseministeren.

6.Februar, kl.11, overleverer NOU-Autisme og tourettesutvalget sin rapport til helseministeren.

I den forbindelse ble leder i Autismeforeningen Telemark intervjuet på Nrk Telemark Radio. Du kan høre det her: https://radio.nrk.no/direkte/p1_telemark#start=07:03:00 Du kan også følge overleveringen av rapporten her: https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-utvalg/autismeutvalget/streaming-innspillskonferanse-autisme–og-tourettsutvalget/id2621152/

Read More →

Read More →

Top