Styremøtereferat 07/19

Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 2 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

Innkalling til styremøte 07/19, onsdag 28 august kl 18-21 i Torggata 10.

 

Saksliste :

Sak 74: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Sak 75: Godkjenning av referat og protokoll 06/19

Godkjent

Sak 76: Økonomi

Det er god kontroll på økonomien i laget. Vi har p.t. flere søknader ute på midler og søker fortløpende på midlere.

Det er behov for å skaffe et nytt og bedre regnskapsprogram. Økonomiansvarlig sjekker dette nærmere.

Sak 77: Danmark – send ut infoskriv til deltakerne.

Det er ca 75 påmeldte til årets Danmarkstur 5.-8. september

Sak 78: Sende ut invitasjon til Lille dyrehage

Tur til Den lille Dyrehage på Brokelandsheia lørdag 5. okt. Invitasjoner sendes ut ila kort tid.

Sak 79: Nice

Deler av styret drar til Nice 13.-15. sept for å delta på Europe International Congress 2019

Sak 80: Politisk arbeid fortsetter hvor herfra?

Styret ønsker jobbe strukturert politisk for å fremme våre medlemmers interesser. Det er innledet et samarbeid med ADHD-foreningen i Telemark for å se om vi kan styrke hverandre i dette arbeidet. Styret planlegger å invitere til medlemsmøte ila høsten for å få innspill fra medlemmene på hva vi bør jobbe med fremover.

Sak 81: Program for høsten

Aktiviteter:

AS-treff – Datoer kommer snart

Lille dyrehage  – 5. okt kl 10.30

Treff på Notodden – Dato kommer snart

Bowling – 15.nov kl 18.00 Down Town

Sak 82: Arbeidshelg for styret

Styret setter av 19. okt til en ekstra arbeidsjobb for å jobbe med medlemsarbeid og andre viktige saker/ planer.

Sak 83: Jubileum

Tas i eget møte.

Sak 84: Eventuelt

Styremøter: 2. okt og 23. okt

Ambulant team, Porsgrunn ønsker samarbeid. Inviteres til møte med styret.

 

About the Author

Styret Helene Kværnø (leder) Hanne Cecilie Larsen (nestleder) Fred Ronny Brox Johansen (styremedlem) Synnøve Lund (sekretær) Monica Samland Lund (kasserer) Tone Granheim (Styremedlem) Torild Kleiv (styremedlem) Jørann Kristiansen (kasserer) Hanne Cecilie Larsen (vara) Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no
Top