Styremøtereferat 03/19

Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 2 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

Referat fra styremøte og konstituering 03/19. 13 Mars kl 18-20 i Torggata 10.

Tilstede: Monica Samland Lund, Synnøve Lund, Tone Granheim, Helene Kværnø og Fred Ronny Brox Johansen.

Frafall: Tom Aleksandersen

Sak 25: Innkalling og saksliste godkjent

Sak 26: Referat og protokoll 02/19 godkjent

Sak 27: Nytt styre ble konstituert og ser ut som følger:

Leder: Helene Kværnø og studieleder

Nestleder: Fred Ronny Brox Johansen og likepersonkontakt

Sekretær: Synnøve Lund

Kasserer: Monica Samland Lund

Styremedlem: Tom Aleksandersen

Styremedlem: Tone Granheim

Vara: Hanne Cecilie Larsen

Monica Samland Lund sa ja til å fortsette som kasserer, og ikke varamedlem som først planlagt, fordi ingen andre hadde mulighet til å ta kasserervervet.

Sak 28: Gjennomgang av forventninger til nytt styre og taushetserklæringer ble skrevet under.

Sak 29: Økonomi: Alle søknader er i rute.

Sak 30: Tillitsvalgtsskolering 26-28 April på Thon Hotell Storo. Leder deltar, men usikkert hvor mange flere som kan.

Sak 31: Gjerpenkonferansen 11 April: Vi holder Facebook og hjemmesiden oppdatert i forhold til konferansen. Helene, Monica, Torild Kleiv og Tone Granheim deltar på stand.

Sak 32: Aspergertreff 20 Mars på O’learys i Skien: 5 påmeldte, så treffet blir gjennomført.

Sak 33: Vintertur til Sarpsborg: Monica og Fred Ronny fra styret deltar.

Sak 34: Årshjul: Det nye styret gjennomgikk noen planer for det nye året. Invitasjoner til aktiviteter kommer etter hvert.

Sak 35: Eventuelt.

About the Author

Styret Helene Kværnø (leder) Hanne Cecilie Larsen (nestleder) Fred Ronny Brox Johansen (styremedlem) Synnøve Lund (sekretær) Monica Samland Lund (kasserer) Tone Granheim (Styremedlem) Torild Kleiv (styremedlem) Jørann Kristiansen (kasserer) Hanne Cecilie Larsen (vara) Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no
Top