Styremøtereferat 02/19

Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 2 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

Referat fra styremøte 02/19. Avholdt 13. Februar kl 18-20 i foreningens lokaler i Torggata 10, Skien.

Tilstede: Helene Kværnø, Monica Samland Lund og Fred Ronny Brox Johansen

Frafall: Hanne Cecilie Larsen og William Kværnø

Sak 13: Innkalling og saksliste godkjent uten kommentar

Sak 14: Referat og protokoll godkjent uten kommentar

Sak 15: Økonomi: Regnskapet for 2018 er godkjent av revisor, og budsjettet for 2019 er snart klart.

Vi har blitt tildelt 31 000 kr fra Skien kommune og 11 000 kr i grasrotandel.

Det kommer stadig inn penger i forbindelse med påmeldinger til Gjerpen konferansen.

Vi er i rute med alle søknader, og vi fortsetter å se på andre steder vi kan søke midler.

Sak 16: Årsmøte 2019 for driftsåret 2018: Det er rekord på antall påmeldte til årsmøtet. Vi delegerte oppgaver på oss i styret.

Sak 17: Vintertur: Det er 37 påmeldte til vinterturen.

Sak 18: Årshjul: Styremøte og konstituering blir avholdt 13. Mars kl 18-21 i foreningens lokaler i Torggata 10.

Aspergertreff  blir 20. Mars kl. 19-21 på O’Learys i Skien. Invitasjon kommer.

Sak 19: Saken ble utsatt til neste styremøte og gjennomgang av årshjul.

Sak 20: Fenomen film: Vi har sendt søknad til Sparebank 1 om midler til å ferdigstille filmen «Charlie surfer».

Sak 21: Nice: Vi sjekker opp med sentralstyret om hvordan de skal melde seg på og hvor de eventuelt skal overnatte. Samkjøre med dem.

Sak 22: Tillitsvalgtskolering er 26 – 28 April, og vi håper at flere fra styret har anledning til å delta. Spesielt med tanke på eventuelle nye styremedlemmer.

Sak 23: Monica og Helene stiller på møte med Telemark arbeiderparti 25 Februar. Vi skal fortelle om vår forening, og positive og/eller negative opplevelser for våre medlemmer i fylket.

Sak 24: Eventuelt: Ingen innkomne saker

Referent Helene Kværnø

About the Author

Styret Helene Kværnø (leder) Hanne Cecilie Larsen (nestleder) Fred Ronny Brox Johansen (styremedlem) Synnøve Lund (sekretær) Monica Samland Lund (kasserer) Tone Granheim (Styremedlem) Torild Kleiv (styremedlem) Jørann Kristiansen (kasserer) Hanne Cecilie Larsen (vara) Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no
Top