mars, 2019

Styremøtereferat 03/19

Styremøtereferat 03/19

Referat fra styremøte og konstituering 03/19. 13 Mars kl 18-20 i Torggata 10. Tilstede: Monica Samland Lund, Synnøve Lund, Tone Granheim, Helene Kværnø og Fred Ronny Brox Johansen. Frafall: Tom Aleksandersen Sak 25: Innkalling og saksliste godkjent Sak 26: Referat og protokoll 02/19 godkjent Sak 27: Nytt styre ble konstituert og ser ut som følger: […]

Read More →

Read More →

Gjerpenkonferansen 11 April!!

Gjerpenkonferansen 11 April!!

Det baller på seg! Det nærmer seg konferansen 11.04. Peter Vermeulen skriver til oss; » I will give people attending this conferece an experience they will never forget!» Dette er offensiv tale fra en mann full av self confidence og faglig tyngde.Vi kan informere om at du på konferansen kan få kjøpt eller bestilt viktig […]

Read More →

Read More →

Kursinvitasjon!

Read More →

Styremøtereferat 02/19

Styremøtereferat 02/19

Referat fra styremøte 02/19. Avholdt 13. Februar kl 18-20 i foreningens lokaler i Torggata 10, Skien. Tilstede: Helene Kværnø, Monica Samland Lund og Fred Ronny Brox Johansen Frafall: Hanne Cecilie Larsen og William Kværnø Sak 13: Innkalling og saksliste godkjent uten kommentar Sak 14: Referat og protokoll godkjent uten kommentar Sak 15: Økonomi: Regnskapet for […]

Read More →

Read More →

Aspergertreff!!

Aspergertreff!!

VI INVITERER TIL NYTT TREFF FOR PERSONER MED ASPERGER ELLER HØYTFUNGERENDE AUTISME OVER 18 ÅR, UTEN BEHOV FOR LEDSAGER. FYLLER DU SNART 18 ÅR, ER DU VELKOMMEN TIL Å BLI MED. 20.MARS KL 19-21 PÅ O’LEARYS PÅ ARKADEN I SKIEN. https://arkadenskien.no/ https://olearys.no/skien/ MONICA OG HELENE STÅR VED HVER SIN INNGANG (DET ER 2 STK), SLIK […]

Read More →

Read More →

Top