Styremøtereferat 09/18

Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 2 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

Styremøtereferat 09/18. 28 november kl 17-19 i Torggata 10.

Tilstede: Monica Samland Lund, Hanne Cecilie Larsen, Helene Kværnø, Fred Ronny Brox Johansen

66. Innkalling og saksliste godkjent

67. Referat og protokoll 08/18 godkjent

68. Økonomi: Vi får snart refundert vår del a medlemskontigenten og momskompensasjonen er på vei.

69. Aspergertreff i januar –dato og invitasjon kommer.

70. Årsmøte 2019: Veldig få påmeldte hittil. Vi sender ut påminnelse over jul.

71. Vintertur 2019:  Invitasjon er sendt ut, og det vil komme nærmere informasjon på mail til de påmeldte etter hvert.

72. Danmark 2019: Skallerup Klit er booket. Invitasjon kommer på våren.

73. Eventuelt: Ikke noen saker

About the Author

Styret Helene Kværnø (leder) Tom Aleksandersen (nestleder) Fred Ronny Brox Johansen (styremedlem) Synnøve Lund (sekretær) Monica Samland Lund (kasserer) Tone Granheim (Styremedlem) Torild Kleiv (styremedlem) Jørann Kristiansen (kasserer) Hanne Cecilie Larsen (vara) Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no
Top