januar, 2019

Styremøtereferat 01/19

Styremøtereferat 01/19

Styremøtereferat 01/19, Torggata 10 kl.18-20. Tilstede: Monica Samland Lund, Helene Kværnø og Fred Ronny Brox Johansen Innkalling og saksliste godkjent Protokoll og referat 09/18 godkjent Økonomi: Regnskap for 2018 er overlevert revisor for gjennomgang. Budsjettet er under utarbeidelse. Årsmøte: Det er rekord med antall påmeldte til årsmøtet. Flest skal delta på foredraget til Stian Orm, […]

Read More →

Read More →

Påmelding til Gjerpenkonferansen gjøres via linken nedenfor!

Read More →

Styremøtereferat 09/18

Styremøtereferat 09/18

Styremøtereferat 09/18. 28 november kl 17-19 i Torggata 10. Tilstede: Monica Samland Lund, Hanne Cecilie Larsen, Helene Kværnø, Fred Ronny Brox Johansen 66. Innkalling og saksliste godkjent 67. Referat og protokoll 08/18 godkjent 68. Økonomi: Vi får snart refundert vår del a medlemskontigenten og momskompensasjonen er på vei. 69. Aspergertreff i januar –dato og invitasjon […]

Read More →

Read More →

Top