Styremøtereferat 06/18

Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 2 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

 

Referat fra styremøte 06/18. 21 august kl 18-20, Torggata 10.

Tilstede: Hanne Cecilie Larsen, Helene Kværnø, Monica Samland Lund, Fred Ronny Brox Johansen

 

 1. Innkalling og saksliste godkjent
 2. Referat og protokoll 05/18 godkjent
 3. Økonomi: Vi har blitt tildelt psykiatrimidler. Søknad sendt til Martha Louises fond.
 4. Danmark 2018: Arbeidsoppgaver ble fordelt på de fra styret som skal delta. Lapper med telefonnummer til alle reiselederne blir delt ut første kvelden.
 5. Medlemsmøte: Vi planlegger et medlemsmøte med besøk av Husbanken. Nærmere informasjon kommer.
 6. Aspergertreff: Neste treff blir 3 oktober, og det blir mest sannsynlig biljard. Vi må bare sjekke tilgjengelighet. Invitasjon kommer.
 7. Bowling blir 16 november. Invitasjon kommer.
 8. Styret skal ha møter med valgkomiteen og kurskomiteen i løpet av høsten. Vi trenger flere personer inn i styret.
 9. Årsmøte: Invitasjonen til årsmøtet blir sendt ut innen 1 desember.
 10. Tung Tids Tale kommer til Ibsenhuset 22 oktober. Medlemmer får 20% på billetten. Styret skal ha stand. Mer info finner dere på vår facebookside.
 11. Eventuelt: 11 september stiller Birgitte Mathiesen og Torill Kleiv på stand på Ælvespeilet i forbindelse med Røde kors Porsgrunn sin konferanse «Våre barn-vårt ansvar».

About the Author

Styret Helene Kværnø (leder) Fred Ronny Brox Johansen (nestleder) Synnøve Lund (sekretær) Monica Samland Lund (kasserer) Tom Aleksandersen (Styremedlem) Tone Granheim (Styremedlem) Fred Ronny Johansen (styremedlem) Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no
Top