september, 2018

Styremøtereferat 06/18

Styremøtereferat 06/18

  Referat fra styremøte 06/18. 21 august kl 18-20, Torggata 10. Tilstede: Hanne Cecilie Larsen, Helene Kværnø, Monica Samland Lund, Fred Ronny Brox Johansen   Innkalling og saksliste godkjent Referat og protokoll 05/18 godkjent Økonomi: Vi har blitt tildelt psykiatrimidler. Søknad sendt til Martha Louises fond. Danmark 2018: Arbeidsoppgaver ble fordelt på de fra styret […]

Read More →

Read More →

Referat fra årsmøtet 2018 for driftsåret 2017

Referat fra årsmøtet 2018 for driftsåret 2017

  Protokoll for årsmøtet 2018 for driftsåret 2017 på Farris Bad 10/2-18 14 deltok, og 12 var stemmeberettiget. Godkjenning av innkalling. Det kom kommentar om at det kanskje ikke var lurt av styret å si at medlemmer ikke kan komme uanmeldt på årsmøtet. Det kan virke ekskluderende. Styret var klar på at så lenge det […]

Read More →

Read More →

Top