Styremøtereferat 04 2018

Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 3 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

 

Styremøtereferat 04/18, 4 April i Torggata 10.

Tilstede: Helene Kværnø, Fred Ronny Brox Johansen, Hanne Cecilie Larsen, Monica Samland Lund og William Kværnø Ottren

 

  1. Innkalling og saksliste godkjent
  2. Referat og protokoll 03/18 godkjent
  3. Økonomi: Vi har fått 30 000 kr fra Skien kommune. Kasserer har kjøpt inn skriver og lamineringsmaskin til kontoret for å lette arbeidet vårt.
  4. Evaluering av vinterturen til Skinnarbu: ut ifra tilbakemeldinger fra deltakere på vinterturen, ser det ikke ut til at hotellet holder den standard en skulle forvente ut i fra prisen. Styret tar med tilbakemeldingene i planlegging av neste vintertur.
  5. 18. Danmark: Skallerup er allerede bestilt, og invitasjon kommer etter hvert.
  6. Landsmøte: 4 fra styret deltar på landsmøtet i Hell 13-15 April
  7. Aspergertreff blir 9 mai. Invitasjon kommer.
  8. Besøk på «Du verden» i Porsgrunn blir i Juni, men vi kommer tilbake til dato og invitasjon.
  9. 22. Eventuelt: Likerpersonstreff blir avholdt i Bø 25 April. Likerpersonskoordinator, Hanne Cecilie Larsen arrangerer.

 

About the Author

Styret Helene Kværnø (leder) Tom Aleksandersen (nestleder) Fred Ronny Brox Johansen (styremedlem) Synnøve Lund (sekretær) Monica Samland Lund (kasserer) Tone Granheim (Styremedlem) Torild Kleiv (styremedlem) Jørann Kristiansen (kasserer) Hanne Cecilie Larsen (vara) Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no
Top