Kursrekke våren 2017 fra Sykehuset Telemark

Kursrekke våren 2017 fra Sykehuset Telemark
Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 4 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

Under finner du kursrekken for våren 2017 fra Sykehuset Telemark ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK), Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Seksjon for autismespekterforstyrrelser (SAF).

For foresatte til barn med autismespekterdiagnose er kursene gratis.

Last ned kursrekke våren 2017

About the Author

Styret Helene Kværnø (leder) Tom Aleksandersen (nestleder) Fred Ronny Brox Johansen (styremedlem) Synnøve Lund (sekretær) Monica Samland Lund (kasserer) Tone Granheim (Styremedlem) Torild Kleiv (styremedlem) Jørann Kristiansen (kasserer) Hanne Cecilie Larsen (vara) Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no
Top