KLART DET GÅR TELEMARK!

Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 7 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

Tur- og aktivitetstilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser i Grenland

Klart det går Telemark ønsker å motivere til aktivitet og friluftlivsopplevelser i nærmiljøet, skape en sosial møteplass og ha fokus på gode opplevelser, mestring og glede sammen med andre.

TTF arrangerer turer en gang i måneden fram til sommeren. Utover høsten blir det satt opp nye turer og aktiviteter. Turene vil bli lagt til ulike områder i Grenland.

 

23. februar  Båltur til Galtetjønn i Siljan

Oppmøte Solvika kl. 12.00.

 

29. mars       Hundekjøring. Mer info kommer!

Påmelding.

 

26. april       Tur til Åletjern i Gulsetmarka

Oppmøte ved Vestre Gulset parkering kl. 12.00.

 

12. mai         Informasjonsmøte om prosjektet

Oppmøte TTFs kontor i Hjellen kl. 18.00.

 

 

31. mai         Tur til Mule Varde i Porsgrunn

Oppmøte ved parkeringen kl. 12.00.

 

Turene er i utgangspunktet gratis, og det kreves ikke medlemskap i TTF for å delta. Mat og drikke er inkludert. Noen av turene vil bli spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere.

For mer informasjon kontakt oss på e-post telemark@turistforening.no eller telefon 35 53 25 55.

About the Author

Styret Helene Kværnø (leder) Hanne Cecilie Larsen (nestleder) Fred Ronny Brox Johansen (styremedlem) Synnøve Lund (sekretær) Monica Samland Lund (kasserer) Tone Granheim (Styremedlem) Torild Kleiv (styremedlem) Jørann Kristiansen (kasserer) Hanne Cecilie Larsen (vara) Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no
Top