februar, 2014

KLART DET GÅR TELEMARK!

KLART DET GÅR TELEMARK!

Tur- og aktivitetstilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser i Grenland Klart det går Telemark ønsker å motivere til aktivitet og friluftlivsopplevelser i nærmiljøet, skape en sosial møteplass og ha fokus på gode opplevelser, mestring og glede sammen med andre. TTF arrangerer turer en gang i måneden fram til sommeren. Utover høsten blir det satt opp nye […]

Read More →

Read More →

Top