april, 2013

Jentetur til Jomfruland lørdag 8.- søndag 9.juni

Jentetur til Jomfruland lørdag 8.- søndag 9.juni

Er du mor, søster, bestemor, venninne til en med diagnose innen autismespekteret, ellerhar selv diagnosen Asperger syndrom? Vi ønsker å invitere nettopp DEG til en deilig forsommertur til Jomfruland utenfor Kragerø.

Read More →

Read More →

Kurs på Melhus i Sør-Trøndelag

Kurs på Melhus i Sør-Trøndelag

Det arrangeres ulike kurs på Melhus i Sør-Trøndelag. Se vedlegg for komplett oversikt. Medlemmer i Autismeforeningen som er pårørende til mennesker med en autismespekterdiagnose, selv har en diagnose eller er tillitsvalgte, kan høre på foredragene gratis, men må selv betale for mat og eventuell overnatting. Last ned kursoversikten her. Påmelding til Anne-Grethe Tøssebro, Anne-Grethe.Tossebro@statped.no

Read More →

Read More →

Top