november, 2012

Invitasjon konferanse

Invitasjon konferanse

Den Røde Skolen er tilbake der den hører hjemme; i nytt, tilpasset og autismevennlig bygg på Gjerpen barneskole. Dette feirer vi med Gjerpenkonferansen! Vi inviterer bredt alle som jobber med/ eller har en relasjon til mennesker som utfordrer oss til å tenke nytt…Trenger du og jeg å endre vår tilnærming og legge bort maler som ikke stemmer i […]

Read More →

Read More →

Top