Verdens autismedag

Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 9 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

2. april er verdens dag for bevissthet rundt  autisme — “World Autism Awareness Day”.
Autismeforeningen i Norge håper at FNs internasjonale autismedag vil rette fokus mot de livslange behovene mennesker med autismespekterforstyrrelse har.

Les mer her (PDF)

About the Author

Top