september, 2011

Invitasjon kurs med  Torhild Linnea Reigstad

Invitasjon kurs med Torhild Linnea Reigstad

17. Oktober på Sykehuset Telemark i Skien Kursholderen har lang erfaring fra Hosle skole i Bærum hvor hun har hatt og har mange elever med autismespekterforsyrrelser. På dette halvdagskurset vil hun snakke om hvilke verktøy som kan være lurt å kjenne til når det gjelder våre barn. Hvordan få til en best mulig hverdag både på skolen og hjemme? […]

Read More →

Read More →

Top