mars, 2011

Åpent møte tirsdag 5. april kl. 18.30

Åpent møte tirsdag 5. april kl. 18.30

Autismeforeningen i Telemark arrangerer åpent møte med følgende tema: Tilgjengeligheten til psykisk helsehjelp for personer over 18 år med Autismespekterforstyrrelser og nærliggende diagnoser

Read More →

Read More →

Top