Arbeidssøkere med Asperger syndrom

— Veiledningshefte for ansatte i NAV, fagpersoner, brukere og deres pårørende De feste personer med Asperger syndrom står i dag…

Les mer

Uførereform og NAV-tiltak: Nærmer vi oss flere i jobb?

Unge funksjonshemmede inviterer til frokostmøte i Trondheim 2. desember.  Forskere og parter fra arbeidsliv som YS og NAV deltar i…

Les mer

Uførereform og NAV-tiltak: Nærmer vi oss flere i jobb?

Unge funksjonshemmede inviterer til frokostmøte i Trondheim 2. desember.  Forskere og parter fra arbeidsliv som YS og NAV deltar i…

Les mer

Uførereform og NAV-tiltak: Nærmer vi oss flere i jobb?

Unge funksjonshemmede inviterer til frokostmøte i Trondheim 2. desember.  Forskere og parter fra arbeidsliv som YS og NAV deltar i…

Les mer

Oppslagsverk for deg som jobber med tiltak og tjenester for ungdom

Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv? Oppslagsverket er laget i…

Les mer