Uførereform og NAV-tiltak: Nærmer vi oss flere i jobb?

Unge funksjonshemmede inviterer til frokostmøte i Trondheim 2. desember.  Forskere og parter fra arbeidsliv som YS og NAV deltar i…

Les mer

Uførereform og NAV-tiltak: Nærmer vi oss flere i jobb?

Unge funksjonshemmede inviterer til frokostmøte i Trondheim 2. desember.  Forskere og parter fra arbeidsliv som YS og NAV deltar i…

Les mer

Uførereform og NAV-tiltak: Nærmer vi oss flere i jobb?

Unge funksjonshemmede inviterer til frokostmøte i Trondheim 2. desember.  Forskere og parter fra arbeidsliv som YS og NAV deltar i…

Les mer