Fakta om: Ord og forkortelser

ABA Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse. ADL Dagliglivets ferdigheter (Activities of Daily living). Ferdigheter som er nyttige/nødvendige for å…

Les mer

Om avlastning

[printfriendly] Avlastning er hjemlet i Lov kommunale helse- og  omsorgstjenester § 3-2 (6) d. Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid…

Les mer

Forskningsprosjekt: Avlastning i hverdagen. Foreldreperspektiver på en annerledes familiesituasjon

Forskningsprosjektet «Avlastning i hverdagen. Foreldreperspektiver på en annerledes familiesituasjon» søker informanter. Formålet med prosjektet er å utforske hvordan foreldre som…

Les mer